Danh sách chi tiết các kênh truyền hình Viettel thuộc gói Family 2

22/01/2017, 10:35 AM

 

TT STB Thể loại Kênh 

Đơn vị cung cấp

Tín hiệu
1 Kênh giới thiệu Kênh giới thiệu Viettel HD
2 Tin tức tổng hợp VTV1 HD VTV HD
3 Khoa hoc - giáo dục VTV2 HD VTV HD
4 Giải trí tổng hợp VTV3 HD VTV HD
5 Tin tức tổng hợp VTV4 HD VTV HD
6 Tin tức tổng hợp VTV5 HD VTV HD
7 Tin tức tổng hợp VTC1 HD VTC HD
8 Tin tức tổng hợp QPVN HD Viettel HD
9 Tin tức tổng hợp TTXVN Vnew SD
10 Tin tức tổng hợp Hanoi 1 Cáp HN HD
11 Tin tức tổng hợp HTV7 HD HTV HD
12 Tin tức tổng hợp HTV9 HD HTV HD
13 Tin tức tổng hợp Vĩnh Long 1 Đài Vĩnh Long SD
14 Kênh giới thiệu Trailer 1 Viettel HD
15 Phim truyện VTVcab 2 - Phim Việt SD VTVCab SD
16 Phim truyện VTVcab 7 - D Drama SD VTVCab SD
17 Phim truyện VTVcab 19 - Kênh Phim SD VTVCab SD
18 Phim truyện HTVC phim truyện HTV SD
19 Phim truyện BTV4 - Imovie Đài Bình Dương HD
20 Phim truyện MOV Cáp HN SD
21 Phim truyện Cinemax Qnet SD
22 Phim truyện HBO Qnet SD
23 Phim truyện Star Movie Fox SD
24 Kênh bán hàng SCTV 5 - SCJ Shopping SCTV SD
26 Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV SD VTVcab SD
27 Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV SD VTVcab SD
28 Thể thao Tin tức thể thao HD VTVcab HD
29 Thể thao HTV thể thao HTV SD
30 Thể thao VTC3 HD VTC HD
31 Thể thao VTC3 SD VTC SD
32 Thể thao Fox Sport Qnet SD
33 Thể thao Fox Sport 2 Qnet SD
35 Giải trí tổng hợp VTVcab 1 - Giải trí TV SD VTVcab SD
36 Giải trí tổng hợp VTVcab 4 - Văn hóa SD VTVcab SD
37 Giải trí tổng hợp VTVcab 5 - E Channel SD VTVcab SD
38 Giải trí tổng hợp VTVcab 6 - HayTV SD VTVcab SD
39 Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV SD VTVcab SD
40 Giải trí tổng hợp VTVcab 15 - M Channel SD VTVcab SD
41 Giải trí tổng hợp VTVcab 20 - V Family SD VTVcab SD
42 Giải trí tổng hợp VTC9 - Let's Việt VTC SD
43 Giải trí tổng hợp VTVcab 13 - VTV Hyundai VTC SD
44 Giải trí tổng hợp VTC7 - TodayTV VTC SD
46 Giải trí tổng hợp VTVcab 11 - VGS Shop VTC SD
47 Giải trí tổng hợp VTV6 HD VTV HD
48 Khoa hoc - giáo dục VTV7 HD VTVcab HD
49 Tin tức tổng hợp VTV8 HD VTV HD
50 Tin tức tổng hợp VTV9 HD VTV HD
51 Giải trí tổng hợp HTV2 HTV HD
52 Giải trí tổng hợp HTV3 HTV SD
53 Giải trí tổng hợp HTVC + Channel B HTV SD
54 Giải trí tổng hợp HTVC gia đình HTV SD
55 Giải trí tổng hợp HTVC phụ nữ HTV SD
57 Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt SD HTV SD
58 Giải trí tổng hợp VTC4 - Yeah1 Family VTC SD
59 Giải trí tổng hợp HTVC ca nhạc HTV SD
60 Giải trí tổng hợp VTC13 HD - iTV HD VTC HD
61 Giải trí tổng hợp VTVcab 17 - Yeah1 TV  VTVcab SD
62 Giải trí tổng hợp Channel V Fox SD
63 Giải trí tổng hợp VTC5 - SofaTV VTC SD
64 Giải trí tổng hợp VTC6 VTC SD
65 Giải trí tổng hợp VTC8 VTC SD
67 Giải trí tổng hợp YouTV Cáp HN SD
68 Giải trí tổng hợp AXN Qnet SD
69 Giải trí tổng hợp Star world Fox SD
70 Giải trí tổng hợp FashionTV Qnet SD
71 Giải trí tổng hợp Diva Thaole HD
72 Thiếu nhi VTVcab 8 - Bi Bi SD VTVcab SD
73 Thiếu nhi VTC11 VTC SD
74 Thiếu nhi Disney Channel Qnet SD
75 Thiếu nhi Cartoon network Qnet SD
76 Thiếu nhi Davinci Thaole HD
77 Du lịch, khám phá VTVcab 22 - LifeTV VTVcab SD
78 Du lịch, khám phá HTVC du lịch HTV SD
79 Du lịch, khám phá Discovery Qnet SD
80 Du lịch, khám phá Animal Planet Qnet SD
81 Du lịch, khám phá National Geographic Channel Fox SD
82 Du lịch, khám phá Aisa Food Thaole HD
83 Kênh giới thiệu Trailer 2 Viettel HD
84 Phim truyện VTVcab 7 HD - D Drama HD VTVcab HD
85 Phim truyện HTVC phim truyện HD HTV HD
86 Phim truyện HBO HD Qnet HD
87 Phim truyện Cinemax HD Qnet HD
88 Phim truyện Star movie HD Fox HD
89 Phim truyện Gem HD Qnet HD
90 Phim truyện Screen Red  Qnet SD
91 Phim truyện WanerTV HD Qnet HD
92 Phim truyện Cinemaworld HD Qnet HD
93 Thể thao VTVcab 3 - Thể thao TV HD VTVcab HD
94 Thể thao VTVcab 16 - Bóng đá TV HD VTVcab HD
95 Thể thao Fox Sports HD Qnet HD
96 Thể thao FoxSports 2 HD Qnet HD
97 Thể thao Outdoor Channel HD Thaole HD
98 Giải trí tổng hợp VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD VTVcab HD
99 Giải trí tổng hợp VTVcab 5 HD - E Channel HD VTVcab HD
100 Giải trí tổng hợp VTVcab 6 HD - HayTV HD VTVcab HD
101 Giải trí tổng hợp VTVcab 12 - StyleTV HD VTVcab HD
102 Giải trí tổng hợp VTVcab 15 HD - M Channel HD VTVcab HD
103 Giải trí tổng hợp HTVC thuần việt HD HTV HD
104 Giải trí tổng hợp AXN HD Qnet HD
105 Giải trí tổng hợp Star world HD Fox HD
106 Giải trí tổng hợp Fashion HD Qnet HD
107 Giải trí tổng hợp Channel V HD Fox HD
108 Thiếu nhi VTVcab 21 - SaoTV HD VTVcab HD
109 Thiếu nhi Disney Channel HD Qnet HD
110 Thiếu nhi Cartoon Networks HD Qnet HD
111 Thiếu nhi Disney Junior Qnet SD
112 Du lịch, Khám phá Discovery World HD Qnet HD
113 Du lịch, Khám phá National Geographic Channel HD Fox HD
114 Du lịch, Khám phá BBC Knowledge HD Qnet HD
115 Du lịch, Khám phá BBC Lifestyle Qnet SD
116 Du lịch, Khám phá Travel & Living Qnet SD
117 Kinh tế - Tài chính Bloomberg Qnet SD
118 Tin tức tổng hợp CNN Qnet SD
119 Tin tức tổng hợp BBC world new Qnet SD
120 Quảng bá DW VTV SD
121 Quảng bá TV 5 VTV SD
122 Quảng bá Arirang VTV SD
123 Quảng bá Channel New Asia VTV SD
124 Quảng bá NHK VTV SD
125 Quảng bá Australia + VTVcab SD
126 Quảng bá HTV 1 HTV SD
127 Quảng bá VTC 14 VTC HD
128 Quảng bá VTC 16 VTC HD
129 Quảng bá ANTG Cáp HN SD
130 Quảng bá ANTV An ninh SD
131 Quảng bá Quốc hội VOV HD
132 Quảng bá Nhân dân VOV SD
133 Quảng bá VOV VOV SD
134 Quảng bá VTVcab 10 - O2TV HD VTVcab HD
135 Quảng bá VTC10 VTC SD
136 Quảng bá HiTV Cáp HN SD
137 Kinh tế - Tài chính HTVC FBNC  HTV SD
138 Kinh tế - Tài chính VTVcab 9 - InfoTV SD VTVcab SD
139 Khoa học - giáo dục VTC 2 VTC SD
140 Khoa học - giáo dục HTV 4 HTV SD
155 Đài tỉnh An Giang Đài An Giang SD
156 Đài tỉnh Vũng Tàu Đài Bà Rịa Vũng Tàu SD
157 Đài tỉnh Bắc Giang Đài Bắc Giang SD
158 Đài tỉnh Bắc Kạn Đài Bắc Kạn SD
159 Đài tỉnh Bạc Liêu Đài Bạc Liêu SD
160 Đài tỉnh Bắc Ninh Đài Bắc Ninh SD
161 Đài tỉnh Bến Tre Đài Bến Tre SD
162 Đài tỉnh Bình Định Đài Bình Định SD
163 Đài tỉnh Bình Dương 1 - BTV 1 Đài Bình Dương SD
164 Đài tỉnh Bình Dương 2 - BTV 2 Đài Bình Dương SD
165 Đài tỉnh Bình Phước Đài Bình Phước SD
166 Đài tỉnh Bình Thuận Đài Bình Thuận SD
167 Đài tỉnh Cà Mau Đài Cà Mau SD
168 Đài tỉnh Cần Thơ Đài Cần Thơ SD
169 Đài tỉnh Cao Bằng Đài Cao Bằng SD
170 Đài tỉnh Đà Nẵng Đài Đà Nẵng SD
171 Đài tỉnh Đắc Nông Đài Đắc Nông SD
172 Đài tỉnh Đắk Lắk Đài Đắk Lắk SD
173 Đài tỉnh Điện Biên Đài Điện Biên SD
174 Đài tỉnh Đồng Nai Đài Đồng Nai SD
175 Đài tỉnh Đồng Tháp Đài Đồng Tháp SD
176 Đài tỉnh Gia Lai Đài Gia Lai SD
177 Đài tỉnh Hà Giang Đài Hà Giang SD
178 Đài tỉnh Hà Nam  Đài Hà Nam SD
179 Đài tỉnh Hanoi 2 Đài Hà Nội SD
180 Đài tỉnh Hà Tĩnh Đài Hà Tĩnh SD
181 Đài tỉnh Hải Dương Đài Hải Dương SD
182 Đài tỉnh Hải Phòng Đài Hải Phòng SD
183 Đài tỉnh Hậu Giang Đài Hậu Giang SD
184 Đài tỉnh Hòa Bình  Đài Hòa Bình SD
185 Đài tỉnh Hưng Yên  Đài Hưng Yên SD
186 Đài tỉnh Khánh Hòa Đài Khánh Hòa SD
187 Đài tỉnh Kiên Giang Đài Kiên Giang SD
188 Đài tỉnh Kon Tum Đài Kon Tum SD
189 Đài tỉnh Lai Châu Đài Lai Châu SD
190 Đài tỉnh Lâm Đồng Đài Lâm Đồng SD
191 Đài tỉnh Lạng Sơn Đài Lạng Sơn SD
192 Đài tỉnh Lào Cai Đài Lào Cai SD
193 Đài tỉnh Long An Đài Long An SD
194 Đài tỉnh Nam Định Đài Nam Định SD
195 Đài tỉnh Nghệ An Đài Nghệ An SD
196 Đài tỉnh Ninh Bình Đài Ninh Bình SD
197 Đài tỉnh Ninh Thuận Đài Ninh Thuận SD
198 Đài tỉnh Phú Thọ Đài Phú Thọ SD
199 Đài tỉnh Phú Yên (PTP) Đài Phú Yên SD
200 Đài tỉnh Quảng Bình Đài Quảng Bình SD
201 Đài tỉnh Quảng Nam Đài Quảng nam SD
202 Đài tỉnh Quảng Ngãi Đài Quảng Ngãi SD
203 Đài tỉnh Quảng Ninh 1 - QTV 1 Đài Quảng Ninh SD
204 Đài tỉnh Quảng Ninh 3 - QTV 3 Đài Quảng Ninh SD
205 Đài tỉnh Quảng Trị Đài Quảng Trị SD
206 Đài tỉnh Sóc Trăng Đài Sóc Trăng SD
207 Đài tỉnh Sơn La Đài Sơn La SD
208 Đài tỉnh Tây Ninh Đài Tây Ninh SD
209 Đài tỉnh Thái Bình Đài Thái Bình SD
210 Đài tỉnh Thái Nguyên Đài Thái Nguyên SD
211 Đài tỉnh Thanh Hóa Đài Thanh Hóa SD
212 Đài tỉnh Huế Đài Thừa Thiên Huế SD
213 Đài tỉnh Tiền Giang Đài Tiền Giang SD
214 Đài tỉnh Trà Vinh Đài Trà Vinh SD
215 Đài tỉnh Tuyên Quang Đài Tuyên Quang SD
216 Đài tỉnh Vĩnh Phúc Đài Vĩnh Phúc SD
217 Đài tỉnh Vĩnh Long 2 Đài Vĩnh Long SD
218 Đài tỉnh Yên Bái Đài Yên Bái SD
219 Kênh giới thiệu Kênh đa màn hình Viettel HD

 

0

Bình luận. Hãy để lại câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn

Khuyến Mãi Viettel HCM khác

Xem tất cả
Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho doanh nghiệp mới nhất
Saturday, 01/01/2022

Gói cước internet cáp quang Viettel dành cho doanh nghiệp mới nhất

Các gói cước Home Wifi Viettel - Công nghệ Wifi Mesh
Wednesday, 16/06/2021

Các gói cước Home Wifi Viettel - Công nghệ Wifi Mesh

Gói cước lắp mạng Viettel tại Vinhomes Grand Park Quận 9
Monday, 10/05/2021

Gói cước lắp mạng Viettel tại Vinhomes Grand Park Quận 9

Tổng hợp các gói cước internet Viettel hộ gia đình mới nhất 2022
Tuesday, 05/01/2021

Tổng hợp các gói cước internet Viettel hộ gia đình mới nhất 2022

Khuyến mãi lắp đặt internet cáp quang và truyền hình Viettel 2020
Friday, 10/04/2020

Khuyến mãi lắp đặt internet cáp quang và truyền hình Viettel 2020

Khuyến mãi cáp quang Viettel dành cho doanh nghiệp 2020
Wednesday, 01/01/2020

Khuyến mãi cáp quang Viettel dành cho doanh nghiệp 2020

Chương trình khuyến mãi lắp mạng cáp quang Viettel tháng 3/2019
Sunday, 10/03/2019

Chương trình khuyến mãi lắp mạng cáp quang Viettel tháng 3/2019

Lắp cáp quang và truyền hình Viettel khuyến mãi lớn tháng 12/2018
Wednesday, 05/12/2018

Lắp cáp quang và truyền hình Viettel khuyến mãi lớn tháng 12/2018

Tin mới nhất

Xem tất cả
Lắp mạng Viettel tại Pleiku, Gia Lai nhận ngay ưu đãi cực lớn
Monday, 17/01/2022

Lắp mạng Viettel tại Pleiku, Gia Lai nhận ngay ưu đãi cực lớn

Lắp mạng Viettel thành phố Phan Thiết, Bình Thuân ưu đãi cực lớn
Saturday, 15/01/2022

Lắp mạng Viettel thành phố Phan Thiết, Bình Thuân ưu đãi cực lớn

Lắp mạng Viettel thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà ưu đãi cực lớn
Thursday, 13/01/2022

Lắp mạng Viettel thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà ưu đãi cực lớn

Viettel chính thức cung cấp sản phẩm vCar - Món quà Công nghệ dịp Tết Nguyên Đán
Thursday, 13/01/2022

Viettel chính thức cung cấp sản phẩm vCar - Món quà Công nghệ dịp Tết Nguyên Đán

Lắp mạng Viettel Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tặng ngay wifi 4 cổng
Wednesday, 12/01/2022

Lắp mạng Viettel Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tặng ngay wifi 4 cổng

Ngày 10/01/2022, Viettel triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho thuê bao trả trước
Monday, 10/01/2022

Ngày 10/01/2022, Viettel triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho thuê bao trả trước

Lắp mạng Viettel Long Xuyên, An Giang nhận ngay hàng loạt ưu đãi
Saturday, 01/01/2022

Lắp mạng Viettel Long Xuyên, An Giang nhận ngay hàng loạt ưu đãi

Ngày 20/12/2021, Viettel triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho thuê bao trả trước
Monday, 20/12/2021

Ngày 20/12/2021, Viettel triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho thuê bao trả trước

Tin xem nhiều

Xem tất cả
Hướng dẫn cách đổi mật khẩu wifi Viettel ZTE thành công 100%
Wednesday, 07/07/2021

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu wifi Viettel ZTE thành công 100%

Cách kiểm tra ai đang truy cập Wifi Viettel thành công 100%
Saturday, 10/07/2021

Cách kiểm tra ai đang truy cập Wifi Viettel thành công 100%

Hướng dẫn cách đổi pass wifi Viettel
Sunday, 08/02/2015

Hướng dẫn cách đổi pass wifi Viettel

Hướng dẫn đổi mật khẩu modem Wifi Viettel Gpon H640W
Tuesday, 10/01/2017

Hướng dẫn đổi mật khẩu modem Wifi Viettel Gpon H640W

Đăng ký gói cước internet 3G/4G Viettel dùng 1 ngày
Sunday, 11/07/2021

Đăng ký gói cước internet 3G/4G Viettel dùng 1 ngày

Danh sách cửa hàng Viettel tại 24 quận, huyện TpHCM
Saturday, 01/01/2022

Danh sách cửa hàng Viettel tại 24 quận, huyện TpHCM

So sánh Internet cáp đồng ADSL và Internet cáp quang FTTH
Monday, 26/01/2015

So sánh Internet cáp đồng ADSL và Internet cáp quang FTTH

Tổng đài Viettel TpHCM và toàn quốc, CSKH Viettel 24/7
Saturday, 01/01/2022

Tổng đài Viettel TpHCM và toàn quốc, CSKH Viettel 24/7